Stelutis Alpinis

Parole e Musica di  Arturo  Zardini


	Se tu vens cà sù ta' cretis
	Là che lor: mi àn soterât
	Al è un splàz plen di stelutis
	Dal miò sanc l'è stât bagnât.


	Par segnàl, une crosute
	Jé scolpide lì tal cret
	Fra chês stelis nàs l'arbute,
	Sòt di lor jo duar cuièt.


	Ciol sù, ciol une stelute:
	je 'a ricuarde il nestri ben.
	Tu i darâs 'ne bussadute,
	e po plàtile tal sen.


	Quan che a ciase tu sês sole
	e di cur tu preis par mè,
	il miò spirt atòr ti svole:
	jo e la stele sin cun tè.Coro Grigna dell'Associazione Nazionale Alpini sez. di Lecco
Sede 23900 LECCO - Laorca - Via Ramello, 1
www.corogrigna.it - info@corogrigna.it